เตียงผู้ป่วย 2 ไกร์ มือหมุน รุ่น KS-S202YH

รายละเอียดสินค้า

คุณลักษณะเฉพาะ
1.               ขนาดเตียงมีความกว้าง 970 มิลลิเมตร ความยาว 2,120 มิลลิเมตร ความสูง 485 มิลลิเมตร
2.               โครงสร้างของเตียงผลิตจากเหล็กพ่นสีด้วยระบบ Powder Coating
3.               ราวกั้นเตียงทำจากอลูมิเนียม สูง 48 เซนติเมตร สามารถปรับขึ้น-ลงได้
4.               พื้นเตียงทำด้วยเหล็กแผ่น แบ่งเป็น 4 ตอน พร้อมร่องระบายอากาศ
5.               พนักหัวเตียง – ท้ายเตียง  ทำจากพลาสติก ABS  สามารถถอดประกอบได้
6.               สามารถปรับเตียงได้ 2 ระดับ ด้วยมือหมุนดังนี้
6.1         ปรับระดับส่วนหัวเตียงในท่ายกแผ่นหลังได้ ตั้งแต่ 0-75 องศา (±5 องศา)
6.2         ปรับระดับส่วนปลายเท้าในท่างอเข่าได้ ตั้งแต่ 0-45 องศา (±5 องศา)
7.               ล้อทั้ง 4 ล้อ มีขนาด 5 นิ้ว มีเบรกทั้ง 4 ล้อ สามารถล็อคล้อได้
8.                มีตะแกรงสำหรับวางสิ่งของที่ใต้เตียง

คำเตือน  อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้